Robótica educativa

  • curso-img-1
  • curso-img-2
  • Bee-Bot

Nubotica, vol acostar la robòtica i la programació als nens més petits de la casa. Durant el curs realitzarem activitats STEAM i treballarem amb les plataformes Bee bot i Albert Robot, amb les quals afermarem els continguts curriculars dels diferents cursos de l'etapa d'infantil: matemàtiques, anglès, la tecnologia i les ciències.