Robòtica i programació (Basic) 1er i 2n Primària

  • STEAM 1
  • PROJECT1

A partir dels 6 anys comencem a introduir l’alumnat a la construcció d e robots amb Lego Wedo 2.0, Robotis i les plataformes programació Blue bot, Scratch  d’una manera senzilla, intuïtiva i divertida. Utilitzarem tablets i ordinadors amb el seu programari on els estudiants realitzaran diferents activitats tecnològiques sempre en coordinació amb el seu currículum escolar.