Curs d'Arduino

Amb la plataforma Arduino l'alumnat serà capaç de desenvolupar el seu propi projecte sota el guiatge del professor. Es tractaran els fonaments bàsics d'Arduino, introducció a la programació i l'elaboració dels casos pràctics. Partint d'un nivell inicial el curs té com a objectiu final aprofundir en l'àrea dels wearables, la domòtica i l'electromecànica.