Durant la pandèmia, el nostre centre va destinar una sèrie de recursos de manera altruista amb l’objectiu de donar suport i ajudar a tota la ciutadania.

Amb les impressores 3D es van fabricar més de 3.000 pantalles en un moment on no teníem EPIs. Aquestes pantalles de protecció van anar destinades a tot tipus d'estaments i hospitals.

No volem oblidar a tots els col·laboradors d’aquesta aquesta acció solidària com per exemple el Juan Angel de Papyrlux, el Javier de la Escola Sant Miquel, Vicente del Institut Torras i Bages, Santi del centre educatiu Tecla Sala, l'Albert... i molts més que sense la seva col·laboració i ànims no hagués estat possible.

Moltíssimes gràcies, és tot un honor per a nosaltres rebre aquest premi de part de l’@lhajuntament.

Es pot veure la notícia de L'Hdigital a aquest link: nitdelcomerç

 

Publicado: Categorias: Noticias