Un Projecte per als més grans de la ESO on poden simular tenir la placa d'Arduino i programar-la Online.

Publicado: Categorias: Actividades Tags: